Beranda / Orang Patut / TENGKU NASARUDDIN SAID EFFENDY – (H. TENAS EFFENDY – 1936-2015)

TENGKU NASARUDDIN SAID EFFENDY – (H. TENAS EFFENDY – 1936-2015)

Keprihatinan itu semakin meningkat manakala rezim Orde Baru (mulai berkuasa akhir tahun 1960-an) menerapkan kebijakan developmentalistik yang mendewakan pertumbuhan ekonomi nasional. Di dalam kebijakan itu, Provinsi Riau dianggap penting karena memiliki sumber daya alam yang kaya dan berada di jalur keekonomian strategis Selat Melaka. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional, sumber daya alam Riau itupun dieksploitasi besar-besaran. Awal tahun 1970-an pepohonan rimba di daratan Riau mulai ditebangi untuk ekspor log (kayu balak). Setelah itu, awal tahun 1980-an, hutan-tanah yang tersisa dibagi-bagi oleh penguasa Orde Baru dan kaki-tangannya kepada para pengusaha. Kampung dan pedalaman di Riau menjadi lebih terancam.

Bagi Tenas Effendy, kampung dan pedalaman adalah penyangga utama kesinambungan kebudayaan Melayu di Riau; bukan sekedar tempat (place) bermukim orang-orang, tetapi ruang (space) yang menghidupkan nilai-nilai luhur yang bersumbu pada hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan (alam sekitar) beserta makhluk lain penghuninya (horizontal) dan antara semua makhluk dengan Sang Khalik (vertikal). Apabila lingkungan itu diubah dengan semena-mena, maka kesinambungan budaya pun terjejas. Dan itulah yang terjadi. Budaya kampung porak-poranda bersama runtuhnya rimba, tercerabutnya hak dan pengelolaan komunal atas hutan-tanah warisan leluhurnya, tercemarnya suak, danau, sungai, dan selat. Yang tersisa, seperti sering dikatakan oleh Tenas Effendy semasa beliau masih hidup, hanya remah-remah. Maka beliau berkejar-kejaran dengan waktu, secara tak berkala meninggalkan keluarganya, untuk pergi ke kampung dan pedalaman, mengumpulkan remah-remah warisan budaya itu.

Pada tahun-tahun itu, perjalanan ke kampung-kampung dan pedalaman Riau bukanlah hal yang mudah. Infrastruktur jalur darat dan air amat terbatas. Hambatan itu tidak menyurutkan langkah beliau mengunjungi ceruk-ceruk pemukiman suku asli Petalangan (di pedalaman Pelalawan), Talang Mamak (di pedalaman Inderagiri Hulu), Sakai (di pedalaman Mandau), Bonai (di pedalaman Rokan), Akit (di pesisir Sungai Siak dan pulau-pulau), ke perkampungan masyarakat adat Kuantan, Kampar, ke tapak-tapak bekas pusat kerajaan Siak, Inderagiri, Pelalawan, Riau-Lingga, Gunung Sahilan, dan Lima Luhak di Rokan. Tenas Effendy menemui orang-orang patut setempat yang masih ada, menggali keterangan dan membangun jaringan dengan mereka.

Beliau merekam budaya material dan non-material yang ada di tempat-tempat itu dengan peralatan teknis seadanya. Akan tetapi, beliau memiliki hal lain yang waktu itu agak langka, yaitu kepekaan akalbudi yang terus merangsangnya tunak bertindak: mengumpulkan, merenungkan, dan menyusun-ulang remah-remah itu, untuk kemudian beliau hidangkan kepada semua khalayak melalui tulisan dan lisan. Hal itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, sampai Allah Ta’ala memanggilnya pulang ke keabadian.

Warisan dan penghargaan
Gajah mati meninggal gading
Harimau mati meninggalkan belang
Manusia mati meninggalkan nama
Nama baik jadi sanjungan
Budi baik jadi ikutan

Tenas Effendy adalah jelmaan yang indah dari pepatah-petitih Melayu di atas. Kesederhanaan hidupnya, bersama kepekaan, keprihatinan sosial, serta kearifan dan keikhlasan menerima takdir sebagai ‘teluk timbunan kapar’ (tempat segala masalah dan silang-sengketa dilabuhkan untuk diselesaikan), membuat beliau akan diingat sebagai ‘telaga budi’ yang mengalirkan sungai-sungai kebaikan dalam bentuk karya-karya tertulis (lihat senarai di bawah). Maka, sangat banyak alasan yang dapat dikemukakan untuk puluhan penghargaan yang beliau terima, di antaranya Ijazah Tertinggi Doktor Persuratan (Kehormat) Honoris Causa (2005) dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Anugerah Akademi Jakarta (2006), Gelar Tanda Kehormatan RI Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Republik Indonesia (2019), dan Anugerah Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019).

Buku-buku karya Tenas Effendy (senarai sementara)
[Tanpa Tahun]. Kumpulan Mantera Melayu Riau. Pekanbaru: –
1968. Upacara Tepung Tawar. Pekanbaru: BPKD Riau
1969. Syair Perang Siak. Pekanbaru: BPKD Riau
1969. Tjatatan tentang Lantjang Kuning. Pekanbaru: BPKD Riau
1970. Banjir Darah di Mempusun. Pekanbaru: BPKD Riau
1970. Lancang Kuning dalam Mitos Melayu Riau. Pekanbaru: BPKD
1971. Kesenian Riau. Pekanbaru: BPKD Riau
1971. Syair Perang Siak (versi Siak dan Pelalawan). Pekanbaru: BPKD Riau
1971. Tenunan Siak. Pekanbaru: BPKD Riau
1972. Hulubalang Canang. Pekanbaru: BPKD Riau
1972. Lintasan Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pekanbaru: BPKD Riau
1972. Raja Indra Pahlawan. Pekanbaru: BPKD
1973. Datuk Pawang Perkasa. Pekanbaru: BPKD Riau
1973. Kubu Terakhir (Perjuangan Rakyat Riau Melawan Portugis). Pekanbaru: BPKD Riau
1978. Upacara Besolang Simbol Kegotongroyongan Orang Melayu. Pekanbaru: –
1980. Tak Melayu Hilang di Bumi. Pekanbaru: Pemda Riau
1981. Lancang Kuning. Pekanbaru: Pustaka As
1981. Lintasan Sejarah Kerajaan Siak. Pekanbaru: Pemda Riau
1981. Seni Ukir Daerah di Riau (bersama OK Nizami Jamil). Pekanbaru: Senopress
1982. Hang Nadim. Pekanbaru: Pemda Riau
1982. Monto-monto: kumpulan Mantera Orang Talang. Pekanbaru: –
1982. Upacara Menumbai di Pohon Sialang. Pekanbaru: IDKD Depdikbud Riau
1984. Adat Berladang di Kerajaan Pelalawan. Pekanbaru: Pemda Riau
1984. Bermain Bono di Sungai Kampar. Pekanbaru: Pemda Riau
1984. Upacara Mandi Air Jejak Tanah Petalangan. Pekanbaru: Pekanbaru: IDKD Depdikbud Riau
1985. Ragam Pantun Melayu. Pekanbaru: IDKD Riau
1985. Ungkapan Tradisional Daerah Riau Yang Berkaitan Dengan Sila-Sila Dalam Pancasila (bersama Nurbaiti, Nursyam, S, dll). Pekanbaru: IDKD Depdikbud Riau
1986. Khasanah Pantun Adat Melayu. Pekanbaru: Pemda Riau
1986. Lambang dan Falsafah dalam Arsitektur Tradisional dan Ragam Hias Daerah Riau. Pekanbaru: IDKD
1986. Nyanyian Budak dalam Kehidupan Orang Melayu. Pekanbaru: Pemda Riau
1987. Cerita-Cerita Rakyat Daerah Riau. Pekanbaru: IDKD
1987. Dari Pekantua Ke Pelalawan (Lintasan Sejarah Kerajaan Pelalawan). Pekanbaru: Pemkab Pelalawan
1987. Lambang dan Falsafah dalam Pakaian Adat Melayu Riau. Pekanbaru: IDKD
1988. Bujang Si Undang. Pekanbaru: IDKD Riau
1988. Kelakar dalam Pantun Melayu. Pekanbaru: Pemda Riau
1988. Sutan Peminggir. Pekanbaru: IDKD Riau
1989. Menumbai: Upacara Tradisional Mengambil Madu Lebah di Daerah Riau. Pekanbaru: IDKD Riau
1989. Pandangan Orang Melayu Terhadap Anak. Pekanbaru: Pemda Riau
1989. Persebatian Melayu. Pekanbaru: Pemda Riau
1989. Ungkapan Tradisional Daerah Riau yang Berkaitan Dengan Pembangunan: Pekanbaru: IDKD Depdikbud Riau
1989. Ungkapan Tradisional Melayu Riau. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
1990. Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan di Bekas Kerajaan Pelalawan. Pekanbaru: –
1990. Cerita Rakyat dari Indragiri Hilir. Pekanbaru: Pemda Riau
1990. Kelakar dalam Pantun Melayu. Pekanbaru: Lembaga Adat Daerah Riau
1990. Pandangan Orang Melayu terhadap Anak. Pekanbaru: Bayu Indragrafika
1990. Silsilah Raja-raja Melayu di Kerajaan Johor, Riau Lingga dan Pahang. Pekanbaru: Pemda Riau
1990. Tunjuk Ajar dalam Pantun Melayu. Pekanbaru: Pemda Riau
1991. Selayang Pandang tentang Nibung dan Serindit. Pekanbaru: Pemda Riau
1992. Pakaian Adat Melayu Riau dan Filosofi yang Terkandung di Dalamnya. Pekanbaru: Pemda Riau
1992. Sastra Lisan ‘Orang Laut’: Cerita Rakyat Daerah Riau. Pekanbaru: Pemda Tingkat I Riau, Proyek IDKD Riau
1992. Ungkapan Tradisional Daerah Riau Yang Mengandung Falsafah Etos Kerja Melayu Riau. Pekanbaru: IDKD & Pemda Riau
1993. Pantun sebagai Media Dakwah dan Tunjuk Ajar Melayu. Pekanbaru: Pemda Riau
1993. Sastra Lisan Daerah Riau yang Mengandung Nilai Kegotongroyongan dan Tenggang Rasa. Pekanbaru: Pemda Riau
1994. Kebudayaan Melayu Riau dan Permasalahannya. Pekanbaru: Pemda Riau
1994. Kumpulan Ungkapan Melayu Riau. Pekanbaru: Pemda Riau
1994. Orang Talang di Riau. Pekanbaru: Pemda Riau
1994. Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau). Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau
1994/1995. Ejekan Terhadap Orang Melayu Riau dan Pantangan Orang Melayu Riau. Pekanbaru: –
1995. Marwah Johor di Kerajaan Pelalawan. Pekanbaru: –
1995. Tunjuk Ajar Petuah Orang Tua-tua. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning
1996. Zapin di Kerajaan Pelalawan. Pekanbaru: IDKD & Pemda Riau
1997. Bujang Tan Domang. Yogyakarta: EFEO, The Toyota Foundation, Yayasan Bentang Budaya
1998. Nyanyian Panjang Sastra Lisan Orang Petalangan (Buku I). Pekanbaru: Pemda Riau
1998. Nyanyian Panjang Sastra Lisan Orang Petalangan (Buku II). Pekanbaru: Pemda Riau
1998. Nyanyian Panjang Sastra Lisan Orang Petalangan (Buku III). Pekanbaru: Pemda Riau
1998. Nyanyian Panjang Sastra Lisan Orang Petalangan (Buku IV). Pekanbaru: Pemda Riau
1998. Nyanyian Panjang Sastra Lisan Orang Petalangan (Buku V). Pekanbaru: Pemda Riau
1999. Pemakaian Ungkapan dalam Upacara Perkawinan Orang Melayu. Melaka: DMDI
2000. Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Kuala Lumpur: DBP
2000. Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau [Co-Author]. Pekanbaru: Unri Press
2002. “The Orang Petalangan of Riau and Their Forest Environment”. Leiden: IIAS
2002. Bela Pelihara Anak. Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press
2002. Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Kuala Lumpur: DBP (Cetakan II)
2002. Sultan Mahmud Syah I (Marhum Kampar) dalam Mitos Rakyat Pelalawan. Pekanbaru: –
2002. Syair Nasib Melayu. Singapura: –
2003. Buku Saku Budaya Melayu yang Mengandung Nilai Ejekan dan Pantangan terhadap Orang Melayu. Pekanbaru: Unri Press dan LAMR
2003. Buku Saku Mengenal Lancang Kuning. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau
2004. Buku Saku Budaya Melayu tentang Etos Kerja. Pekanbaru: Unri Press
2004. Buku Saku Budaya Melayu tentang Kegotongroyongan dan Tenggang Rasa. Pekanbaru: Unri Press
2004. Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau (bersama Abdul Malik, Hasan Junus, dan Auzar Taher). Yogyakarta: BKPBM dan Adicita.
2004. Pemakaian Ungkapan dalam Upacara Perkawinan Orang Melayu. Yogyakarta: BKPBM dan Adicita
2004. Tunjuk Ajar dalam Pantun Melayu. Yogyakarta: Adicita
2004. Tunjuk Ajar dan Sopan Santun dalam Budaya Melayu. Pekanbaru: –
2004. Tunjuk Ajar Melayu. Yogyakarta: Adicita
2005. Melayu Masyarakat Terbuka. Pulau Penyengat: Pusat Maklumat Kebudayaan Melayu
2005. Mengenal Lancang Kuning. Pekanbaru: LAMR
2005. Pantun Nasehat. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
2005. Ragam Hias pada Rumah Melayu. Pekanbaru: TEF
2005. Syair Nasib Melayu. Yogyakarta: BPBM
2005. Ungkapan Tradisional Melayu Riau (Cetakan II). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
2006. Mitos Marhum Kampar dan Cerita Lainnya dari Pelalawan. Pelalawan: LKAM Kab. Pelalawan
2006. Nasehat Sepanjang Zaman: Warisan untuk Lintas Generasi [Pengantar Tenas Effendy]. Pekanbaru: Unri Press
2007. Khazanah Pantun Melayu. Kuala Lumpur: DBP
2010. Kesantunan Melayu. Pekanbaru: TEF
2010. Semangat Melayu. Pekanbaru: TEF, APM, dan Pemprov Riau
2011. Kesantunan dan Semangat Melayu. Pekanbaru: Pemko Pekanbaru
2012. Adat sebagai Kekuatan Jatidiri Masyarakat Melayu. Pekanbaru: LAMR
2012. Kata Alu-aluan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Bersempena dengan Pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Masa Khidmat 2012-1017. Pekanbaru: LAMR
2012. Kesantunan dan Semangat Melayu. Pekanbaru: TEF, APM & Disbudpar Prov. Riau
2012. Syair Nasib Melayu (edisi dwibahasa: Melayu dan Inggris). Pekanbaru: LAMR
2012. Syair Nasib Melayu (Latin & Arab-Melayu). Pekanbaru: TEF, Pemprov Riau, dan APM
2012. Tunjuk Ajar Melayu tentang Kejujuran. Pekanbaru: LAMR
2012. Tunjuk Ajar Melayu tentang Kepemimpinan. Pekanbaru: LAMR
2012. Tunjuk Ajar Melayu tentang Ketaatan terhadap Ibu dan Bapak. Pekanbaru: LAMR
2012. Tunjuk Ajar Melayu tentang Pemberi dan Penerima Amanah. Pekanbaru: LAMR
2012. Tunjuk Ajar Melayu tentang Sikap Mandiri dan Percaya Diri. Pekanbaru: LAMR
2012. Tunjuk Ajar Melayu: Buku Saku. Pekanbaru: Disbudpar Riau
2012. Ungkapan Melayu: Pemahaman dan Masalahnya. Singapura: Kesatuan Guru-guru Melayu
2012. Ungkapan Melayu. Pekanbaru: Disbudpar Riau & TEF
2013. Buku Saku Tunjuk Ajar Melayu tentang Sikap Mandiri dan Percaya Diri. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau
2013. Tunjuk Ajar Melayu tentang Hidup Hemat. Pekanbaru: Disbudpar & TEF
2013. Buku Saku Pantun Kelakar. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau
2013. Buku Saku Tunjuk Ajar Melayu tentang Kejujuran. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau
2013. Buku Saku Tunjuk Ajar Melayu tentang Kepemimpinan. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau
2013. Buku Saku Tunjuk Ajar Melayu tentang Wakil. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau
2013. Kata Amanah (Bersempena Upacara Tepung Tawar kepada Calon Gubernur Riau dan Calon Wakil Gubernur Riau Masa Khidmat 2013-2018). Pekanbaru: LAMR
2013. Kearifan Pemikiran Orang Melayu. Pekanbaru: TEF dan Pemprov Riau
2013. Pantun Kelakar. Pekanbaru: LAMR
2013. Syair Elu-eluan dan Petuah Amanah untuk Tuan Drs. HM Wardan, MP. Pekanbaru: LAMR
2013. Tunjuk Ajar Melayu dalam Pantun Gurindam Seloka Syair dan Ungkapan. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Riau & TEF
2013. Tunjuk Ajar Melayu tentang Pemberi dan Penerima Amanah (Cetakan II). Pekanbaru: LAMR
2013. Tunjuk Ajar Melayu tentang Rendah Hati. Pekanbaru: LAMR
2013. Tunjuk Ajar Melayu tentang Wakil. Pekanbaru: LAMR
2014. Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Pekanbaru: LAM Riau
2014. Rumah: An Ode to The Malay House. Pulau Pinang: Areca Books
2014. Tunjuk Ajar Melayu. Pekanbaru: Disbudpar Riau
2015. Tunjuk Ajar Melayu. Pekanbaru: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau
2019. Ungkapan Tradisional Melayu Riau. Pekanbaru: LAMR & Pemerintah Provinsi Riau

Lihat Juga

Sutardji Calzoum Bachri

Sutardji Calzoum Bachri (SCB) lahir di Rengat, Riau, 24 Juni 1941 dari pasangan Mohammad Bachri ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!