Beranda / Balai Sesawang Kita, Profil Portal

Balai Sesawang Kita, Profil Portal

Bagikan

Latar. Adat-budaya Melayu di Riau dan dinamikanya mewariskan korpus yang kaya, baik berupa nilai, norma, dan kearifan yang universal, aneka kebiasaan sosial berpola (tradisi), maupun artefak-artefak bendawi dan tak bendawi. Di masa kini, warisan itu menghadapi pendangkalan makna, pelemahan fungsi, penyempitan ruang gerak, yang pada gilirannya menjadi terlupakan. Bagaimana mengaktualisasikan adat-budaya Melayu itu, bersama dinamikanya, di tengah-tengah realitas masakini?

Komunikasi. Untuk aktualisasi warisan adat-budaya Melayu Riau itu, kemudahan komunikasi antara warisan tersebut dengan khalayak masakini perlu disediakan. Hal itu dimungkinkan oleh kehadiran sebuah portal, yang dirancang dan dikelola dengan praktik-praktik terbaik, sebagai penghubung antara matabudaya Melayu tersebut beserta nilai-nilai yang dikandungnya, dengan pendukung dan calon penggunanya.

Wawasan. Menjadi portal pendidikan adat-budaya Melayu Riau yang unggul.

Hajat. (1) Melayani keperluan maklumat dan dokumentasi online tentang khasanah adat-budaya Melayu Riau, dan jejaringnya dengan cara mengumpulkan secara berkesinambungan bahan-bahan maklumat dan dokumen multimedia khasanah adat-budaya Melayu Riau untuk disebarkan secara online. (2) Berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman tentang adat dan budaya Melayu Riau. Misi ini dijalankan dengan cara mendialogkan secara online pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman tentang adat-budaya Melayu Riau dan jejaringnya dengan publik.

Bilik. (1) Tentang Kita, berisikan Profil Lembaga Adat Melayu Riau, Profil Portal, dan Kontak Kami (ruang tanggapan dan interaktif); (2) Pelantar, memuat almanak acara-acara adat-budaya Melayu; (3) Gerai (kedai pemesanan/pembelian online produk adat-budaya Melayu Riau); (4) Laman, ruang semi-umum, dengan muatan: Kabar (berita dan maklumat peristiwa adat-budaya Melayu), dan Syahdan (penjelasan luas tentang khasanah dan aktivitas adat-budaya Melayu Riau); (5) Serambi, ruang semi-pribadi, dengan muatan: Telaah interaktif (esai dan hasil kajian tentang peristiwa dan matabudaya Melayu), Tunjuk Ajar interaktif (pembahasan edukatif dan topikal tentang butir-butir nilai, norma, adab, dan kearifan Melayu), dan Kampung Halaman (ekspresi anak-anak dan belia dari/tentang budaya Melayu); (6) Pusaka, ruang pribadi, dengan muatan: Matabudaya, yaitu penjelasan ensiklopedis-dokumentatif multimedia warisan adat dan matabudaya Melayu (bendawi maupun tak-benda), Orang Patut, yaitu riwayat hidup dan pengabdian budaya tokoh-tokoh Melayu (Riau), dan Kias, yaitu penjelasan dan atau kamus interaktif  bahasa-bahasa kias (figuratif) Melayu; (7) Galeri, memuat Koleksi (foto, audio, dan audio-visual adat-budaya Melayu), serta Pustaka Lembaga Adat Melayu Riau (katalog buku, arsip, dan dokumentasi Lembaga Adat Melayu Riau).

Pengelola. Penaung, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau. Penanggung jawab: Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau. Penyunting: Al azhar (Ketua), H. Taufik Ikram Jamil, Sita Rohana.  Penggawa: Zul Azhar, Im Fadlah, Taufik Hidayat, Ary Sandy

error: Content is protected !!