Beranda / Anugerah / Datuk H. UU Hamidy

Datuk H. UU Hamidy

Bagikan

Datuk Drs. H. UU Hamidy, M.A dilahirkan di Rantau Kuantan, Riau pada 17 November 1943. Menamatkan studi pada IKIP Malang Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 1970 dengan skripsi sarjana ‘’Tema Keadilan dan Kebenaran dalam Karya Sastra Indonesia Tahun 1966’’. Sejak tahun 1971 bekerja sebagai tenaga edukatif pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan, Universitas Riau, Pekanbaru. Tahun 1978-1979 memperdalam studi tentang kebudayaan Melayu pada Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Tesisnya ‘’Randai dalam Kehidupan Masyarakat Melayu Riau’’ (1980) menyandangkan gelar Master of Arts kepadanya.

Penelitian atas masalah sosial budaya dilakukannya secara beruntun dari tahun ke tahun dimulai dari mengikuti Program Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial di Aceh 1974, kemudian penelitian dan telaahnya banyak diterbitkan dalam bentuk buku lebih dari 61 judul buku, baik di Riau, Jakarta maupun Kuala Lumpur. Beliau seorang tenaga akademik yang tidak berminat dengan gelar profesor. Karena mungkin menurutnya begitu banyak pemilik gelar itu yang tidak berkarya. Tulisan-tulisannya kini juga dapat dinikmati di laman bilikkreatif.com dan laman Bilik Kreatif di Facebook.

Senarai karya-karya Datuk Drs. H. UU Hamidy, M.A:

Yang Telah Diterbitkan:

 1. Bahasa Melayu Riau, BPKD, Pekanbaru, 1973; cetakan II, Pustaka AS, Pekanbaru, 1975; cetakan III, 2002
 2. Anzib Lamnyong Gudang Karya Sastra Aceh, Pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Aceh, 1974
 3. ‘’Peranan Cerita Rakyat dalam Masyarakat Aceh’’ dalam buku Segi-segi Sosial Masyarakat Aceh, oleh Alfian (ed.) LP3ES, Jakarta, 1977
 4. ‘’Kebijakan Mempergunakan Hikayat di Aceh’’ dalam buku Sejarah Masuknya Islam di Indonesia oleh A Hasjim, PT Alma’arif, Bandung, 1981
 5. Riau sebagai Pusat Bahasa dan Kebudayaan Melayu, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1981; cetakan II 1984; cetakan III 1987; cetakan IV 2003
 6. Sikap Orang Melayu terhadap Tradisinya di Riau, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1981; cetakan II 1982
 7. Pengarang Melayu di Riau dan Abdullah Munsyi, Pusat Pembinaan Bahasa, Jakarta, 1981
 8. Agama dan Kehidupan dalam Cerita Rakyat, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1982
 9. Kedudukan Kebudayaan Melayu di Riau, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1981; cetakan II 1982
 10. Sistem Nilai Masyarakat Pedesaan di Riau, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1982
 11. Pembahasan Karya Fiksi dan Puisi, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1983; cetakan IV 2001
 12. Tradisi Kepenyairan di Indonesia, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1984
 13. Pengantar Kajian Drama, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1984
 14. Orang Patut (bersama Muchtar Ahmad), Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1984
 15. ‘’Sumbangan Cendekiawan Riau terhadap Kebudayaan Nasional Indonesia’’ (bersama Hasan Junus) dalam buku Tradisi Johor Riau, Dewan Bahasa dan Pustaka, K uala Lumpur, 1985
 16. Membaca Kehidupan Orang Melayu, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1986
 17. Kesenian Jalur di Rantau Kuantan Riau, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1986
 18. Dukun Melayu Rantau Kuantan Riau, Melayulogi, Pekanbaru, 1986; cetakan II 1999
 19. Tema Keadilan dan Kebenaran dalam Karya Sastra Indonesia, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1987
 20. Rimba Kepungan Sialang, Balai Pustaka, Jakarta, 1987
 21. Kasin Niro Penyadap Enau, Balai Pustaka, Jakarta, 1987
 22. Kesusastraan Islam di Rantau Kuantan, Payung Sekaki, Pekanbaru, 1988
 23. Sikap dan Pandangan Hidup Ulama di Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1988
 24. Kebudayaan sebagai Amanah Tuhan, UIR Press, Pekanbaru, 1989; cetakan II 1992; cetakan III 1997; cetakan IV 2002
 25. Ketakwaan Orang Melayu, UIR Press, Pekanbaru, 1989
 26. Perjuangan YLPI di Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1989
 27. Masyarakat dan Kebudayaan di Riau, Yayasan Zamrad, Pekanbaru, 1990
 28. Indonesia, Malaysia dan Singapura, Yayasan Zamrad, Pekanbaru, 1990
 29. Estetika Melayu di Tengah Hamparan Estetika Islam, Yayasan Zamrad, Pekanbaru, 1990
 30. Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI, Yayasan Zamrad, Pekanbaru, 1991
 31. Pengislaman Masyarakat Sakai, UIR Press, Pekanbaru, 1992
 32. Perantau Jawa di Daerah Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1992
 33. ‘’Dimensi Bahasa dalam Budaya Melayu’’ dalam buku 100 Tahun Bahasa dan Sastra Melayu oleh S Othman Kelantan (ed.) Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992
 34. Nilai Suatu Kajian Awal, UIR Press, Pekanbaru, 1993
 35. Kerukunan Hidup Beragama di Daerah Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1993
 36. Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riau (bersama Muchtar Ahmad), UIR Press, Pekanbaru, 1993
 37. ‘’Teks, Pengarang dan Masyarakat dalam Sastra Melayu di Riau’’ dalam buku Pengarang Teks dan Khalayak, oleh Sahlan Mohd Saman, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1994
 38. Potensi Lembaga Pendidikan Islam di Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1994
 39. Bahasa Melayu dan Kreatifitas Sastra di Riau, Unri Press, Pekanbaru, 1994; cetakan II 2003
 40. Kamus Antropologi Dialek Melayu Rantau Kuantan, Unri Press, 1995
 41. Dari Bahasa Melayu sampai Bahasa Indonesia, Unilak Press, Pekanbaru, 1995; cetakan II 1997; cetakan V 2003
 42. ‘’Islamisasi Melalui Hikayat Aceh’’ dalam Seulawah Antologi Sastra Aceh, editor LK Ara, Taufiq Ismail, Hasyim KS, Yayasan Nusantara, Jakarta, 1995
 43. Orang Melayu di Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1996
 44. Cakap Rampai-rampai Budaya Melayu di Riau, Unilak Press, Pekanbaru, 1997; cetakan II 2002
 45. Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji, Penerbit Sastra Leo, Medan, 1997
 46. Teks dan Pengarang di Riau, Unri Press, 1998; cetakan II 2003
 47. Islam dan Masyarakat Melayu di Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1999
 48. Bahasa dan Kreatifitas Sastra, Unilak Press, Pekanbaru, 1999
 49. Masyarakat Adat Kuantan Singingi, UIR Press, Pekanbaru, 2000
 50. Kearifan Puak Melayu di Riau Memelihara Lingkungan Hidup, UIR Press, Pekanbaru, 2001
 51. Riau Doeloe, Kini dan Bayangan Masa Depan, UIR Press, Pekanbaru, 2002
 52. Metodologi Penelitian: Disiplin Ilmu Sosial dan Budaya, Bilik Kreatif, Pekanbaru, 2003
 53. Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau, Bilik Kreatif, Pekanbaru, 2003; cetakan II 2004, cetakan X 2015
 54. Rahasia Penciptaan, Bilik Kreatif, Pekanbaru, 2005
 55. Dunia Melayu dalam Novel Bulang Cahaya dan Kumpulan Sajak Tempuling Karya Rida K Liamsi, Yayasan Sagang, Pekanbaru, 2008; cetakan II 2010
 56. Demokrasi Direbut Pemimpin Belalang, Bilik Kreatif, Pekanbaru, 2012
 57. Perangkap Demokrasi dan Bunga Kehidupan: Tiga Sisi Kehidupan Melayu, Bilik Kreatif, Pekanbaru, 2013
 58. Gelanggang Budaya Melayu; 70 Tahun UU Hamidy, Bilik Kreatif, 2013
 59. Naskah Melayu Kuno Daerah Riau, Yayasan Sagang, 2014
 60. Membeli Dunia, Bilik Kreatif, 2015
 61. Negeri Rantau, Bilik Kreatif, 2017

Sedang Dalam Proses Penerbitan:

 1. Peranan Suku Banjar di Indragiri Hilir

Yang Belum Diterbitkan:

 1. Kesenian Randai dalam Masyarakat Rantau Kuantan Riau
 2. Masalah Sosial Budaya dan Teknologi Transmigrasi Lokal di Riau, (hasil penelitian bersama Muchtar Ahmad)
 3. Tradisi Akademis Perguruan Tinggi Daerah Riau
 4. Syair Suluh Pegawai Karangan Raja Ali Haji, (hasil penelitian bersama Hasan Junus dan Raja Hamzah Junus)
 5. Beberapa Masalah Pendidikan di Pedesaan Riau.

Lihat Juga

Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru

Bagikan Langkah awal eksistensi Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) di Pekanbaru adalah ketika Pemerintah Republik ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!